You are here: Home Books j Jävla skitsystem
Document Actions

Jävla skitsystem, 2nd Ed.

Hur en usel digital arbetsmiljö stressar oss på jobbet - och hur vi kan ta tillbaka kontrollen

Jonas Söderström

Publisher: Karneval, 2015 , 330 pages

ISBN: 978-91-87207-52-5

Synopsis:

Toggle Synopsis

En ny och väsentligt omarbetad och utökad upplaga av den enda boken på svenska som grundligt beskriver den nya digitala arbetsmiljö som idag präglar allt fler arbetstagares vardag! nu med helt nya avsnitt om byråkrati 2.0 och Peak IT!

Med det nya it-systemet skulle jobbet bli enklare, snabbare, lättare! Så har löftet ofta formulerats. Men i själva verket blev det inte sällan tvärtom.

"Jävla skitsystem!" Så är det många som någon gång har svurit. Över obegripliga tidsrapporteringssystem, journalsystem som hela tiden verkar sluka just den tid som skulle sparas, över en galopperande administration som växer över alla bräddar.

Jonas Söderströms Jävla skitsystem! visar hur det idag är människorna som tvingas att anpassa sig efter maskinerna — istället för tvärtom. Med följden att de som måste ta sig an de ständigt krånglande systemen drabbas av ökad stress och psykisk ohälsa. Men också stora förluster i produktivitet och effektivitet för företagen.

I bokens första deltar författaren upp åtta områden där den digitala arbetsmiljön brister. I bokens andra del gräver han djupare i hur det kan komma sig att så många system fortfarande är dåliga. I den tredje beskriver han vad vi tillsammans kan göra på din arbetsplats.

Jävla skitsystem! kommer att för alltid ändra på hur du ser på it — oavsett om du är vanlig användare, ledare eller politiker, projektledare eller utvecklare.

Table of Contents:

Toggle Table of Contents

  • Det stora sveket
   • Krångligt, svårnavigerat och fruktansvärt opedagogiskt
   • Logga in, logga ut, logga in, logga ut
   • Systemet som sänkte Sveriges försvar
   • En rad av katastrofer
   • Mardröm utan slut
   • Mångåriga prövningar
   • Varför?
   • Bättre och sämre
   • Den bortglömda faktorn
   • Om den här boken
   • Noter
 • Del Ett — Åtta skäl till att användarna är stressade
  1. Allt fler system — och för lite standard
   • På kontoret
   • Olika i detaljer
   • System som överlappar varandra
   • … eller krockar
   • Program som används sällan är svåra att lära sig
   • Ökning de senaste åren tio åren
   • Noter
  2. Pålagor — inte arbete
   • Nedskärningar och nya arbetsuppgifter
   • En unikt kraftig riskökning
   • Vården särskilt drabbad
   • It-branschen driver på
   • Måste allt vara så krångligt?
   • Informationsfetischismen
   • Du får snart ännu fler arbetsuppgifter
   • Noter
  3. Stela system, digital taylorism och central kontroll
   • Ovanliga fall ställer till problem
   • Att kunna styra sitt arbetssätt
   • Mer detaljstyrning
   • Att kunna påverka sitt arbete
   • En gammal filosofi går igenom
   • Nytailorism …
   • … och ny styrning
   • Anställda som utbytbara kuggar
   • Ett hinder för demokratiseringen av arbetslivet
   • Noter
  4. Allt snabbare — och långsammare
   • Fler uppdateringar med webbteknik
   • Full digital fart framåt — titta inte bakåt
   • Hög införandetakt utmattar
   • Långsamt
   • Noter
  5. Usla gränssnitt och dålig interaktion
   • Gränssnitt och interaktion
   • Hur många gånger skall man klicka?
   • Att enkelt se vad man ska göra
   • Arbetslivet släpar efter konsumentmarknaden
   • En provkarta av problem
   • Hur ser man hur den ska användas?
   • Brist på överblick stressar
   • Gränssnitt prioriteras lågt
   • Noter
  6. Vaksamhetens börda
   • Inte en bieffekt
   • Integritet kräver säkerhet
   • Lösenordshelvetet
   • Uppdatera nödsystemen
   • Noter
  7. Den skamliga bristen på utbildning
   • Långt efter i "framkanten"
   • Ett vanligt scenario
   • Svepskäl och önsketänkande
   • Förkunskapens förbannelse
   • Dubbla skygglappar
   • Inkörningsproblem
   • Inte bara att lära in — vi måste också lära av
   • Det är mitt fel
   • Noter
  8. Skyll på användaren!
   • Beställare och leverantörer
   • "Objektiva tester" och "bristande förmåga"
   • Ett bekvämt svepskäl
   • Noter
  9. En summering
   • Digital arbetsmiljö: tre aspekter
   • God digital arbetsmiljö
   • Hur stort är problemet?
   • Blir det bättre av sig själv?
   • Det blir inte bättre — men kanske
   • Talande titlar
   • År efter år efter år efter …
   • Användarna måste ställa krav
   • Noter
 • Del Två — Hur hamnade vi här?
  1. Vem vill skapa skitsystem?
   • Den allmänna fixeringen vid teknik
   • Att se helheten: exemplet Pust
   • Se upp för "rena teknikprojekt"
   • Den ödesdigra brådskan
   • Tekniker vs chefer
   • Komplexiteten ökar
   • Komplexitet tvingar fram brådska
   • Noter
  2. Varför köper man in skitsystem?
   • Övertron på information
   • Användanas inflytande minskar
   • Standardsystem
   • Inte så hemliga längre
   • Vi gillar features lite för mycket
   • Svårt att specificera i förväg
   • Tekniken är lösningen — men vad är problemet?
   • Svag konkurrens och inlåsnings
   • Öppen källkod
   • LOU lägger hinder i vägen
   • Noter
  3. Byråkrati 2.0
   • Ett brev från Singapore
   • En mer fromidabel fiende
   • Nyttan tveksam
   • En systematik över administrationssystem
   • Inventering, inte kostnad
   • Beställarkompetensen kanske är rätt
   • Den sexprocentiga lösningen
   • Noter
 • Del Tre — Så tar vi tillbaka kontrollen
  1. Tala klarspråk!
   • Ett: Användarna måste bli medvetna!
   • Två: Ensam är inte stark
   • Tre: Tala klarspråk!
   • Noter
  2. Så skapas användbara system
   • Sju principer och en gåta
   • Vad gör hovmästaren med skärmen?
   • Princip nr 1: Arbeta användarcentrerat
   • Systemet som blev en hit
   • Princip nr 2: Sträva mot konkreta effekter
   • Användarna: den viktigaste länken
   • Co-creation: dialog kring enkla skisser och prototyper
   • Princip nr 3: Arbeta iterativt
   • Kombinera användarcentrerad och agil utveckling
   • En MVP måste vara en MLP — eller MWP
   • Men funkar det för stora projekt?
   • Princip nr 4: Effektstyrning
   • Värdera effekterna innan!
   • Princip nr 5: Använd standarder — eller skapa en lokal egen
   • Princip nr 6: Vackert är användbart
   • Princip nr 7: Lägg lika mycket omsorg på införande som på utveckling
   • Utbildningen ska läggas upp efter hur arbetet utförs
   • Användaren har ingen representant med makt i it-sammanhang
   • Resultat i praktiken
   • Sammanfattning
   • Noter
  3. Så gör du på din arbetsplats
   • Lagen på din sida
   • Sök stöd och samarbete
   • Skaffa ett bra underlag: inventera
   • Skaffa dig inflytande i projekt och upphandlingar
   • Kräv riskbedömning
   • Kräv en ordentlig redovisning av verksamhetens pris
   • Ställ obekväma frågor — och fokusera på effektivitet
   • Framhåll färdelarna, bygg förtroende — ge positiv feedback!
   • Lura LOU: Upphandla kompetens för hela projektet
   • Planera arbetet för fel i systemet
   • Bevaka kommunikationen vid införandet
   • Kräv tid och resurser för omställning
   • Kräv utbildning anpassad till arbetet
   • Inte bara utbildning — kräv stöd under hela införandet
   • När inget hjälper: att göra en 6:6 a-anmälan
   • Noter
  4. Fallgropar, svepskäl — och fiender
   • Fallgrop 1: "Vi fixar det i nästa version"
   • Fallgrop 2: "Vi bygger ett enda system"
   • Integration … bara i teknisk bemärkelse
   • Ökad komplexitet och kompromisser
   • En storlek passar inte alla
   • Fallgrop 3: "Vi inför ny teknik när vi omorganisaerar"
   • Svepskäl 1: "Ni har dålig digital mognad"
   • Svepskäl 2: "Det är inte mitt bord"
   • Fiender — finns de?
   • Om att kontakta media
   • Samarbete kräver kunskap
   • Noter
  5. Ett mänskliare arbetsliv
   • Flexibilitet kontra inlåsning
   • Standardiserade bitar
   • Uppmuntra till förbättringar och belöna förslag
   • Låt ledningen känna på verkligheten!
   • Kräv att arbetsmiljölagstiftningen förnyas!
   • Digital arbetsmiljö är en kvinnofråga
   • Arbetsmiljölagen saknar genus
   • En manlig it-värld
   • Värna specialisterna!
   • Minska byråkrati och administration!
   • Hemtjänstens historia
   • Det minst onda?
   • Det fula p-ordet
   • Tandkräm i tuben
   • Förenkla inte!
   • Teknikövertron i historien: Bilsamhället
   • Kurvan som bara går uppåt
   • Digitala daglönare
   • Från verkstadsgolv till arbetsmiljö i världsklass
   • Verkstadsgolv då, datorgolv nu
   • Noter
 • Appendix — Litteratur
  • Lästips och litteraturlista
   • Användbarhet
   • Effektstyrning, it-utveckling och upphandling
   • Arbetsliv, arbetsorganisation, management
   • Arbetsmiljö
   • Samhälle
   • Byråkrati
   • Teknikkritik
   • Design och psykologi
   • Stress och ohälsa

Reviews:

Jävla skitsystem

by Roland Buresund last modified 2016-03-16 14:48

Rating: **** (Mediocre)

Interesting view, and fairly good presentation in the first 30 pages. The he starts repeating himself, ad nauseum.

No real conclusions are reached, and the case studies are extremely shallow, and repeated often. Some guys should not be allowed to use a word-processor...


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: