You are here: Home Books r Rekrytering i Fokus
« December 2019 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Log in


Forgot your password?
 
Document Actions

Rekrytering i Fokus

Konsten att välja nya medarbetare

Suzanne Ahrnborg Swenson

Publisher: Svenska, 1997 , 203 pages

ISBN: 91-7738-441-5

Keywords: Human Resources

Synopsis:

Toggle Synopsis

Rekrytering i Fokus har skrivits fouml;r att ge dagens och framtidens rekryterare råd och tips om hur man kan gå tillväga för att välja nya medarbetare. Att anställa ny personal har aldrig varit en enkel uppgift och den blir inte lättare i informationssamhället. Med djupare insikt i vad som sker i Sverige och utomlands och med ett mer genomtänkt analysarbete innan rekryteringen börjar ökar förutsättningarna att nå goda resultat.

Nya anställningsformer, ökad tillgång på arbetskraft, nedskärningar inom personalfunktionen och Sveriges medlemskap i EU skapar nya förutsättningar i samband med personalplanering. Man kan aldrig se rekrytering som en separat företeelse i en organisation, den måste ses som en integrerad del i ett större sammanhang och påverkas kontinuerligt av omvärlden.

Rekrytering i Fokus är en praktisk handbok i konsten att välja nya medarbetare och vänder sig till arbetsgivare, personalchefer, rekryterare, linjechefer och småföretagare.

Table of Contents:

Toggle Table of Contents

 • Författarens förord
 • Inledning
  • Bokens syfte
  • Framtid
  • Rekrytering
  • Felrekrytering
  • Målgrupp
  • Innehållet
  • Språket
 • Kapitel 1: Arbetsliv — förr och nu
  • Utvecklingen från jordbruk via industri till information
  • Arbetslivets utveckling
  • Lönen
  • Fasta anställningar
  • Varför kommer inte jobben tillbaka?
  • Korta jobb
  • Arbetslivscykel
  • Offentliga sektorn
  • Kvinnor i statlig tjänst
  • Kvinnor i arbetslivet
  • Organisationsformer
  • Ledarskap
  • Lojalitet
  • Synen på medarbetarna
  • Rekrytering
  • Egenskaper
  • Infrastruktur
 • Kapitel 2: Anställningsformer
  • Om ökningen av tillfälliga anställningsformer
  • Visstidsanställning som rekryteringsmetod
  • Olika anställningsformer — kommentarer
  • Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
  • Annorlunda sätt att organisera arbete
  • Om att lämna betyg och intyg
  • Hur och var finner du lämpliga personer för de tidsbegränsade anställningarna?
  • Vad krävs av visstidsanställda medarbetare?
  • För- och nackdelar för arbetsgivaren med korta jobb
  • Kärnan i verksamheten
  • Flexibilitet i organisationen
  • Arbetsrätten
  • Arbetstider
 • Kapitel 3: Personalavdelningar försvinner
  • Vem ansvarar för rekryteringen i kunskapssamhället?
  • Administration
  • Utveckling
  • Personal- och arbetslivsutbildningen
  • Personalavdelningens arbetsuppgifter
  • "Snålheten bedrar visheten"
  • Kvalitetsarbete
  • Alla personalfrågor börjar med rekrytering
  • Vem ska rekrytera i framtiden?
  • Vilka egenskaper kännetecknar en bra personalchef
  • Framgångsrika rekryterare
  • Personalutbildning för chefer
  • Konsultgaranti
  • Tester och psykologer
  • "Högskola värvade amerikan via Internet"
  • Hur mäta mänskliga resurser?
  • Personalrevision
 • Kapitel 4: Tillgång på arbetskraft
  • Mänsklig mångfald
  • Lågkonjukturen
  • Internrekrytering
  • För- och nackdelar för arbetsgivaren
  • Kaos på arbetsmarknaden
  • Utbildningsnivån
  • Kreativitet och förändring
  • Egenskaper
  • Diversity — mångfald
  • Varför mångfald?
  • Chefsmångfald
  • Mixa och krydda
  • Rekrytering som styrinstrument
  • Mänsklig mångfald: Kvinnor
  • Ungdomar
  • Äldre
  • Invandrare
  • Handikappade
  • Specialister
  • Generalister
  • Ledartyper
  • Saktmodiga
  • Miljömedvetna
  • Datafreaks
  • Arbetslösa
  • Vision och handling
 • Kapitel 5: Internationaliseringens betydelse
  • Påverkan från Europa och övriga världsdelar
  • EU-anpassning
  • Kvalitets- och miljöcertifiering
  • EU-direktiv
  • Växtkraft Mål 4
  • EU är ingen statisk institution
  • Export
  • Rörlighet
  • Utländska medborgare chefer på svenska företag
  • Utländska konsultföretag störst i Sverige
  • Yrken och titlar
  • Infrastrukturen öppnar världens dörrar
  • Hur påverkas rekryteringen av EU?
  • Utomeuropeiska länders påverkan
  • Det virtuella företaget
  • Konkurrens och protektionism
  • Rekryteringsmetoder i andra länder
  • Arbetsrätt i andra länder
  • EU-rekrytering
 • Kapitel 6: Framtidsanalys
  • Vakans — Företagsanalys — Arbetsanalys — Personprofil
  • "Rätt man på rätt plats"
  • Vad krävs av en rekryterare?
  • När en vakans uppstår och vad du gör då
  • Om tillsvidareanställningar
  • Om tidsbegränsade anställningar
  • Hur inleder man en rekryteringsprocedur?
  • Rekrytering som styrinstrument
  • Personalplanering
  • Företagsanalys
  • Arbetsanalys
  • Internrekrytering
  • Återrekrytering
  • Medarbetares medverkan
  • Arbetsbeskrivningen
  • Personprofilens innehåll
  • Egenskaper
  • Flexibilitet
 • Kapitel 7: Sökvägar
  • Tillvägagångssätt — Allmänna synpunkter
  • Annonsering
  • Kontaktnät
  • Arbetsförmedlingen
  • Privat arbetsförmedling
  • Konsultföretag
  • Intern sökning/annonsering
  • Återanställning
  • Branschorgan
  • Uthyrningsföretag
  • Executive Search/Headhunting
  • Audition
  • Mässor — Öppet hus — Rekryteringsdagar
  • Egen direktreklam
  • Universitet och högskolor
  • Trygghetsrådet/Trygghetsstiftelsen
  • Informationsteknologi
  • Omvänd rekrytering
 • Kapitel 8: Urvalsarbetet
  • Allmänt om urvalsformen
  • Granskning och gallring av sökanden med hjälp av deras ansökningshandlingar
  • Råd vid studium av ansökningshandlingar
  • Anställningsintervjun
  • Vem är intervjuaren?
  • Genomförande av intervjun
  • Kroppsspråket
  • Exempel på frågor
  • Djupintervju
  • Utvärdering
  • Förstahandsintrycket
  • Bedömning
  • Den sökandes bedömning
  • De tre P:na
  • Slutvalet
  • Tester
  • Hur ser trenden ut för 90-talet
  • Andra bedömningsgrunder
  • Skapa egna tester eller abonnera
  • När är det befogat att använda test
  • Vad har den testansvarige för kvalifikationer
  • Feedback
  • Att välja rätt testmetod
  • Olika typer av test
  • EQ-test
  • Referenstagning
  • Vanliga frågor i samband med referenstagning
 • Kapitel 9: Anställning
  • Anställa
  • Svensk arbetsrätt
  • Anställningsavtal
  • Medarbetaravtal
  • Utvecklingssamtal
  • Anställningsavtalets innehåll
  • Informera
  • Informationslista
  • Observera
  • Konfidentialitet
  • Integritet
  • Praktiska råd
  • Rekryteringsetik
  • Introducera
  • Första dagen
  • Förberedelse
  • Faderskap
  • Ankomstdagen
  • Steg för steg
  • Studiebesök
  • Introduktionsdagar
  • Förderedelsearbete
  • Allmän information
  • Introduktion i småföretag
  • Traineeprogram
  • Introduktion vid tillfälliga anställningar
  • Uppföljning
  • Planeringssamtal
  • Strukturera planeringssamtal
  • Genomförande av samtalen
 • Kapitel 10: Framtiden
  • Subjektiva tankar
  • Martin Luther och arbete
  • Traditionellt arbetsliv
  • Det rörliga arbetslivet
  • Kärt barn har många namn
  • Chefer och ledarskap
  • Nya titlar och yrken
  • Nackdelar
  • Fördelar
  • Den viktigaste resursen

Reviews:

Rekrytering i Fokus

by Roland Buresund last modified 2011-02-20 04:14

Rating: *** (Disappointing)

So basic that it is ridiculous.


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: