You are here: Home Books w Workshops och arbetsmöten
Document Actions

Workshops och arbetsmöten, 2nd Ed.

Verktygslåda för meningsfulla möten

Krister Forsberg

Publisher: Liber, 2012 , 164 pages

ISBN: 47-09710-4

Keywords: Change Management

Synopsis:

Toggle Synopsis

När var du senast på ett engagerande möte?

Vad hände och vad blev resultatet?

Workshops och arbetsmöten visar hur du kan bygga framgångsrika grupper och meningsfulla möten. Du får en komplett vertygslåda för att på bästa sätt kunna utnyttja individens, gruppens och verktygens samlade potential. Boken innehåller verktyg för projektledare, affärsutvecklare, produktledare, processledare, förändringsledare, systemutvecklare med flera, som vill släppa loss kraften i gruppen så att bästa möjliga resultat nås.

Den nya upplagan har genomgått en omfattande revidering och utökats med många fler kraftfulla verktyg och handfasta råd som hjälper dig att skapa effektiva och meningsfulla möten. Den innehåller bland annat över 200 förslag på frågor du kan använda för att skapa engagemang och bringa klarhet i gruppen.

Boken innehåller följande kapitel:

 • Förutsättningar för effektiva arbetsmöten och workshops
 • Olika mötesformer
 • Utveckla dina färdigheter
 • Samspelet inom gruppen
 • Från planering till rapportering
 • Verktyg, metoder och tekniker

Table of Contents:

Toggle Table of Contents

 1. Förutsättningar för effektiva arbetsmöten och workshops
  • Begrepp och definitioner
  • Utnyttjandet av gruppens samlade intelligens
  • Rollerna i arbetsmöten och workshops
  • Beslutsformer
  • Vad som hjälper och vad som stjälper
 2. Olika mötesformer
 3. Utveckla dina färdigheter
  • Utveckla din förmåga att skapa och bevara ett positivt mötesklimat
  • Utnyttja verktygen till dess fulla potential
  • Lär dig mer om grupprocesser
  • Utveckla dina färdigheter med hjälp av reflektion och återkoppling
 4. Samspelet inom gruppen
  • Problem och konflikter inom gruppen
  • Gruppens dynamik
  • Individuella behov av att lyckas
  • Att känna varandras sätt att agera vid kommunikation
 5. Från planering till rapportering
  • Planeringen
  • Genomförandet
  • Efterarbetet och rapporteringen
  • Telefon- och videomöten
  • Grunden till en god möteskultur
 6. Verktyg, metoder och tekniker
  • Tabell över verktygen/teknikerna
  • Val av verktyg

Reviews:

Workshops och arbetsmöten

by Roland Buresund last modified 2013-12-15 18:22

Rating: ****** (Decent)

Well, a Swedish book that is in fact worth reading, for introduction to techniques and tools for meetings. It makes good overviews of the most common tools available and why to to use, but don't expect any details.

Worth reading, as it can save you a lot of time in meetings (especially Swedish ones :-))


Powered by Plone, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: