Affärsplattformen

Entreprenören och företagets första år

Magnus Klofsten

Publisher: SNS, 1998, 95 pages

ISBN: 91-7150-721-3

Keywords: Business Development

Last modified: July 30, 2021, 10:08 p.m.

Under de första två åren formas ett företags framtid. Många talar om »hundåren«. Vad är det då som avgör om ett nytt företag klarar sig eller inte?

Företaget måste tidigt uppnå en affärsplattform, ett tillstånd där sårbarheten minskat. På ett konkret och lättillgängligt sätt beskriver Magnus Klofsten den nödvändiga helhetssynen i företagandet. Utöver det centrala — att vårda den konceptuella utvecklingen av företagetsaffärsverksamhet — lyfter han fram avgörande problem att lösa inom administration, ekonomi och marknadsutveckling. Den affärsplattform som krävs för att ett företag ska bli lönsamt och stabilt bärs upp av åtta grundstenar: idé, produkt, marknad, organisation, kompetens, drivkrafter, kunder och övriga relationer. Med hjälp av några exempel — tre företag med olika struktur — förtydligas bilden ytterliggare.

Boken Lämpar sig väl i undervisningen vid universitet och högskolor. Uppslag, idéer, kontrollsystem och checklistor gör den till ett effektivt redskap för personer som avser att bli eller redan är företagare. Den är också mycket användbar för andra aktörer, till exempel investerare och banker, som är nära relaterade till företagandet.

 • Inledning
 • Tre nystartade företag
  Bara ett kommer att lyckas
  • Företag 1
  • Företag 2
  • Företag 3
 • Affärsplattformen
  En nödvändighet för att överleva
  • Vad är en affärsplattform?
  • Hur klarar våra företag grundproblemen?
 • Grundstenarna
  som bär upp affärsplattformen
  • Grundstenarnas nivåer
 • Grundsten för grundsten
  Hur våra företag hanterade dem
  • Idé
  • Produkt
  • Marknad
  • Organisation
  • Kompetens
  • Drivkrafter
  • Kunder
  • Övriga relationer
 • Vad behöver du veta?
  • Företagets status vid grundandet
  • Företagets utveckling under de första åren
  • Spärrhakeeffekten
 • Affärsplattformen
  Vilka nivåer krävs på grundstenarna?
  • Grundstenarna kian inte kompensera varandras svagheter
 • Hur gick det för våra företag?
  • Instrutec
  • OptiSensor
  • Sutec
 • Likheter och skillnader mellan föreragen
 • Vårda affärsplattformen
 • Testa ditt företag

Reviews

Affärsplattformen

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 6:28 p.m.

Follows three companies and discusses the basics of successful business.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required