Affärsutveckling

Med exempel från H&M, IKEA, ABB och Volvo

Sten Söderman

Publisher: Ekerlids, 2002, 432 pages

ISBN: 91-89617-17-7

Keywords: Business Development

Last modified: June 16, 2019, 10:47 a.m.

Här visar Sten Söderman hur företagen kan genomföra en aktiv affärsutveckling för 2000-talet. Han illustrerar sina teser med fyra internationellt kända framgångsexempel: H&M, Ikea, ABB och Volvo. Utifrån dessa analyser kan ett företags ledning sedan avgöra om det är möjligt att tillämpa liknande metoder i den egna verksamheten.

Författaren är professor i marknadsföring vid Södertörns högskola. Han har mångårig erfarenhet som konsult och har deltagit i stora affärsutvecklingsprojekt, bland annat för SIAR, Indevo och Cap Gemini.

 • Kapitel 1 En krympande värld
  • 1.1 Begreppet globalisering
  • 1.2 Avregleringar — en förutsättning för globalism?
  • 1.3 Privatisering och globalisering
  • 1.4 Supply-shocks
  • 1.5 Förändrad syn på entreprenörskap
  • 1.6 Riskkapital som stimulans
  • 1.7 Reglerarnas jobb — megamanagement och metamanagement
  • 1.8 IT och entreprenörskap
  • 1.9 Nationell företagskultur i en global omvärld
  • 1.10 Tolv affärsutvecklingsregler, här kallade ""Teser""
 • Kapitel 2 Regler om affärsutveckling
  • 2.1 Affärer och affärsteser på 2000-talet
  • 2.2 En genomgång av de 12 teserna
  • 2.3 Sammanfattning
 • Kapitel 3 P/M fönstret (W1) — Den klassiska produkt/marknadsmatrisen
  • 3.1 Något om affärsutvecklare
  • 3.2 Pprodukt/marknadsmatrisen samt den etablerade respektive den framtida affären
  • 3.3 Penetration/konsolidering
  • 3.4 Produktutveckling
  • 3.5 Marknadsutveckling
  • 3.6 Diversifiering
  • 3.7 När utvecklingen väljer egna vägar
  • 3.8 Ägarnas eller ledningens affärer
  • 3.9 Affärsutvecklingens karaktär och IT-inriktning är beroende av personalens kompetens
  • 3.10 Hinder inom redovisnings-, planerings- och belöningssystem
  • 3.11 Styrsystemets utformning
  • 3.12 Revirförsvar och monopolattityder i försäljningsorganisationen
  • 3.13 Tidsförväntningar
 • Kapitel 4 Växtfönstret (W2) — Fyra typsituationer
  • 4.1 Alla goda affärsutvecklare behärskar de fyra typerna
  • 4.2 Den etablerade affären — anpassning till kundbehov
  • 4.3 Den etablerade affären — marknadsframstöt
  • 4.4 Den nya affären — groddprojekt
  • 4.5 Den nya affären — förvärv
  • 4.6 Några vanliga mönster av växtfönster
 • Kapitel 5 Branschfönstret (W3) — Att utforma strategier i skilda branschsituationer
  • 5.1 Summering av föregående kapitel.
   Hur nya affärsidéer uppstår
  • 5.2 Vad är en mogen bransch?
  • 5.3 Vilken mognadsfas befinner sig branschen i?
   Fastställ och agera
  • 5.4 Kostnadsminimering
  • 5.5 Sälja kunnande
  • 5.6 Segmentering
  • 5.7 Branschorganisera
  • 5.8 Utmognad utmanas av nya mindset ch faktisk branschglidning
  • 5.9 Sammanfattning: Sex växtidéer
 • Kapitel 6 Testet och tillämpningen
  • 6.1 Från det konceptuella till praktik och empirisk erfarenhet
  • 6.2 Fyrväpplingen
  • 6.3 H&M
  • 6.4 Ikea
  • 6.5 ABB
  • 6.6 Volvo
  • 6.7 Några sammanfattande fyrväpplingsbilder
 • Kapitel 7 Slutsatser och förslag
  • 7.1 Fyrväpplingen — tolkningar
  • 7.2 De fyra bolagen prövade mot 2000-talets 12 teser
   • Tes 1 — Nationell kultur och företagsstil
   • Tes 2 — Konceptutveckling skild från praktisk värdeökning
   • Tes 3 — Karismatiska ledarmodeller ersätts
   • Tes 4 — Högsta sakkunskap skapar normer
   • Tes 5 — Från strategifokus till att bygga mekanismer
   • Tes 6 — Affärsutveckling sker framåt och bakåt
   • Tes 7 — Geografisk tillhörighet ger identitet
   • Tes 8 — Innovativa produktgenombrott
   • Tes 9 — Flexibilitet inom alla funktioner
   • Tes 10 — Vad företaget står för
   • Tes 11 — Att utvecklas från en liten hemmamarknad
   • Tes 12 — Marknadsledare skaffar egna managementtekniker
  • 7.3 Utveckling av teorin
  • 7.4 Bokens innehåll och syfte

Reviews

Affärsutveckling

Reviewed by Roland Buresund

Very Good ******** (8 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 6:28 p.m.

A good Swedish book about the underlying theories.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required