Agil Projektledning 2nd Ed.

Tomas Gustavsson

Publisher: Sanoma Utbildning, 2013, 227 pages

ISBN: 978-91-525-2354-0

Keywords: Project Management

Last modified: Dec. 12, 2015, 7:18 a.m.

VARFÖR blir så många projekt längre och dyrare än planerat? Måste det bli dygnet runt arbete i slutet av projekt, och måste man som projektledare räkna med att uppfattas som en slavdrivare? Går det att lägga upp ett projekt så att det ger nytta omgående, och så att kunden kan ändra sina krav utan att det innebär arbete och irritation?

AGIL betyder smidig och är benämningen på ett arbetssätt som vuxit fram i IT-branschen och på senare år fått fäste i allt fler branscher. Många företag vittnar om större engagemang och effektivare projekt sedan man infört en agil syn på planering, förändring, ledarskap och kommunikation.

AGIL PROJEKTLEDNING ger både den teoretiska stommen och praktiska tillämpningen av de agila metoderna. Kärnvärden och tankesätt som ligger till grund för det agila projektarbetet beskrivs utförligt och varvas med konkreta exempel, tillvägagångssätt och verktyg.

ANDRA UPPLAGAN har utökats med ett helt nytt avsnitt om chefens roll i agila projekt samt en kompletterande del om Kanban.

 1. Vad är agil projektledning?
  • Vad är agil projektledning?
  • Den agila synen på tid och resultat
  • Faser i agila projekt
  • Sammanfattning
 2. Det agila manifestet och metodernas historia
  • Projektledningens historia
  • Lean
  • De agila metoderna växer fram
  • De 12 agila principerna
  • Sammanfattning
 3. Roller
  • Gruppen
  • Projektledare och scrum master
  • Produktägaren
  • Styrgruppen
  • Referensgruppen
  • Leverantörer
  • Chefens roll i agila projekt
  • Sammanfattning
  • Övningar
 4. Förstudien
  • Ofta förbisedd, ej försumbar
  • Förstudiens frågor
  • Intressentanalys
  • Visionen
  • Planera kommunikationen
  • Workshop
  • Sammanfattning
  • Övningar
 5. Planering
  • Planering på kort eller lång sikt
  • Färdplan
  • Leveransplan
  • Etapplan
  • Produktlogg
  • Etapplogg
  • Tidsuppskattning
  • Sammanfattning
  • Övningar
 6. Genomförande
  • Projekttavla
  • Stå-upp möte
  • Presentation vid etappslut
  • Erfarenhetsmöte
  • Löpande riskhantering
  • Mer om Kanban: att arbeta utan pulser
  • Praktikaliteter
  • Sammanfattning
  • Övningar
 7. Avsluta projekt
  • Att avsluta agila projekt
  • Att överlämna eller inte - det är frågan
  • Projektavslut
  • Sammanfattning
  • Övningar
 8. När passar agila metoder?
  • Goda förutsättningar för agila projekt
  • Sämre förutsättningar för agila metoder
  • Agila metoder i stora projekt
  • Kulturen krossar
  • Lämpliga projekttyper
  • Arbete på distans
  • Sammanfattning
 9. Malar och checklistor
  • Dokument till stöd
  • Checklista — Passar agil projektledning?
  • Checklista — Frågor att ställa sig
  • Checklista — Produktägare
  • Checklista — Komma igång med agil projektledning
  • Mall — Färdplan
  • Mall — Leveransplan
  • Mall — Etapplan
  • Mall — Produktlog
 10. Projektledare berättar
  • Sven på ett it-konsultföretag
  • Elin som driver evenemangsprojekt
  • Peter som jobbar på ett call center

Reviews

Agil Projektledning

Reviewed by Roland Buresund

Decent ****** (6 out of 10)

Last modified: Dec. 12, 2015, 7:18 a.m.

An introduction to Agile Project Management, that in fact mnanages to not be so full of itself as most of these books are. In my opinion, the authors explains in pretty clear terms the Agile mindset and toolboxes. And an old PM like myself can appreciate it.

Of course, it doesn't go into depth in any way, but it is a good introduction to the subject. So don't expect to understand the finer point after reading it!

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required