Benchmarking for Competitive Advantage

Tony Bendell, Louise Boulter, John E. Kelly

Publisher: ISL, 1994, 271 pages

ISBN: 91-7698-0421

Keywords: Strategy

Last modified: May 20, 2024, 10:11 p.m.

Benchmarking for Competitive Advantage visar hur företag och organisationer kan driva ett kontinuerligt förändringsoch förbättringsarbete genom att jämföra egna prestationer och processer mot bäst demonstrerad praktik i olika organisationer världen över.

Förutom att ge chefer insikt om vad som är möjligt i de bästa företagen och organisationerna diskuterar författarna förhållandet mellan benchmarking och olika kvalitetsutmärkelser samt ger en bas för att sätta upp viktiga standarder och benchmarkingmått.

 1. Vad är det för speciellt med benchmarking?
 2. Total Quality Management, verksamhetsprocesser och behovet av externt jämförelsematerial
 3. Benchmarkingens förhistoria
 4. Så föddes benchmarking — Xeroxtaktiken
 5. Vad allt egentligen handlar om — benchmarking-processen
 6. Intern benchmarking
 7. Extern benchmarking — hur går det till?
 8. Benchmarking inom offentliga sektorn
 9. Benchmarking inom andra besvärliga områden — FoU, konstruktion samt den kreativa tjänstesektorn
 10. Förhållandet till kriterierna for internationella utmärkelser
 11. Hur man banar sig väg genom informationsflödet — några enkla tumregler
 12. Sammanfattning av benchmarkingtaktiker och erfarenheter
 13. Framtiden för benchmarking
 14. Hur man finner startpunkten och bygger upp en handlingsplan