Berättelser från styrelserum

Mellan dinosaurier och pappersdrakar

Publisher: Anno, 2009, 233 pages

ISBN: 978-91-633-3762-8

Keywords: Board of Directors

Last modified: Sept. 30, 2019, 1:16 a.m.

Boken Berättelser från styrelserum — mellan dinosaurier och pappersdrakar klär av styrelsearbetet dess mytomspunna föreställningar. Med en stor insikt i styrelsearbetets vardag väcker författarna nyfikenhet och intresse för ett aktivt och lustfyllt styrelsearbete som den drivande kraften för företag i utveckling.

Författarna menar att det finns behov av ett styrelsearbete som befinner sig någonstans mitt emellan storbolagens dinosauriestyrelser och de av nöden tvungna pappersdrakarna. De kallar det mellantinget. Bokens lättlästa analyser, förklaringar och praktiska råd varvas med verklighetstrogna berättelser från fingerade företag som målar bilden av styrelsearbete i mellantingets anda.

Boken kan med fördel läsas av både företagare, nuvarande och blivande styrelseledamöter och av den som helt enkelt intresserar sig för styrelsearbete. Fokus ligger på små och medelstora ägarledda bolag, men också företrädare för för till exempel ideella föreningar kan ha nytta och nöje av denna bok.

En företagare som är tveksam till att tillsätta en aktiv styrelse kommer efter att ha läst boken att både vilja och våga ta steget.

 • Författarnas tack
  • Grant Thornton
  • Alla medverkande i boken
 • Förord
 • En bok om styrelsearbete
  • Mellan dinosaurier och pappersdrakar
  • Om bokens innehåll
 • Varför styrelsearbete
  • Nyttan av en styrelse
  • Redo för extern styrelsekompetens
  • Den historiska bakgrunden
  • Styrelsens uppgift
   • Styra och kontrollera
   • Styrelsen och vd
  • Att sitta i styrelser
 • Ägarens ansvar och engagemang
  • Styrelsen behövs tidigare än du tror
   • Alternativa styrelseformer
  • Att sitta på dubbla stolar
  • Ägardirektivet
 • Styrelsens sammansättning
  • Styrelsekompetens
   • Generell styrelsekompetens
   • Specifik styrelsekompetens
  • Från föreningsliv till näringsliv
  • Mångfald i styrelser
   • Kvinnlig i styrelserepresentation
   • Mångfald och legitimitet
   • Den svåra balansgången
  • Upp till bevis — tillsättningen av styrelsen
   • Betydelsen av nätverk
  • Att välja styrelsen — ur ledamotens perspektiv
 • Styrelsearbetet i praktiken
  • Ersättning till styrelsens ledamöter
  • Introduktion
  • Styrelsemötet
  • Grupprocesser i styrelserummet
   • Gruppstorlek
   • Gruppsammansättning
   • Försvar av beslut
   • Rollspel i styrelserummet
  • Ledarskapet — ordförandens särskilda roll
  • Styrelsens strategiska uppgift
  • Att få det att fungera
   • Sociala relationer
   • Utvärdering av styrelsens arbete
 • Revisorn som resurs
  • Slopad revisionsplikt
 • Bolaget i kris
  • Personligt betalningsansvar
   • Ansvarsfrihet
 • Styrelsearbete ska visst vara roligt
 • Epilog