Förändringshandboken

För ledare och medarbetare

Kelly Odell

Publisher: Liber, 2019, 195 pages

ISBN: 978-91-47-12743-6

Keywords: Change Management

Last modified: May 20, 2024, 8:59 p.m.

Ska kontoret bli aktivitetsbaserat, är det dags att digitalisera så att kunderna gör mycket mer av jobbet själva, på nätet? Vill företaget öka mångfalden eller skapa större delaktighet för medarbetarna? Att åstadkomma förändring i en verksamhet — det vill säga att få människor att göra något på ett annat sätt än tidigare — är krångligare än man kan tro. Det är lätt att falla tillbaka i gamla rutiner. Och sedan står man där med ett dyrt nytt IT-system som inte används som det var tänkt. Eller så sätter sig medarbetarna på samma plats varje dag ändå, precis som de alltid har gjort.

Det här är en bok om hur man får människor att både kunna och vilja ändra sitt beteende mer permanent, i syfte att förverkliga en vision. Om hur man gör "det nya" till "det normala". Författaren beskriver en modell över förändringsprocessen uppdelad i fyra huvudfaser — insikt, analys, planering och implementering — och leder läsaren steg för steg på vägen mot målet.

 1. Vad är förändringsledning?
  • Förändring — eller något annat?
  • Förändringens många skepnader
  • Hotbild + vision = förändring
  • Två olika perspektiv
  • Kognitiv dissonans
  • Varför misslyckas många förändringar?
  • Prioritera och fokusera
  • Sammanfattning
 2. Den fria viljan
  • Vi hyr ut vårt beteende
  • Alla behöver inte tro
  • Val och konsekvenser
  • Nyckelpersoner
  • Sammanfattning
 3. Nyckelroller vid förändring
  • Förändringsägare
  • Förändringsledare
  • Förändringsagent
  • Sammanfattning
 4. Förändringskurvan
  1. Reaktionsfasen
  2. Motståndsfasen
  3. Utforksningsfasen
  4. Engagemangsfasen
  • Regression
  • Ur synk
  • Sammanfattning
 5. Insikt
  • Utvärdera nuläget
  • Är allt okej?
  • Identifiera problemet/möjligheten
  • Identifiera alternativa önskelägen
  • Utvärdera alternativen
  • Kräver alternativet en beteendeförändring?
  • Missnöjets kraft
  • Sammanfattning
 6. Analys
  • Människor i fokus
  • Intressentanalys
  • Sammanfattning
 7. Planering — motivation
  • Kan man motivera andra?
  • Inre och yttre motivation
  • Tre grundstenar för motivation
  • Att skapa delaktighet
  • Motivationsplanen
  • Sammanfattning
 8. Planering — kompetens
  • Kompetensplan
  • Sammanfattning
 9. Planering — kommunikation
  • Hur ofta ska ett budskap upprepas?
  • Vanliga roller vid förändringskommunikation
  • Vanliga kommunikationskanaler
  • Kommunikationsplan
  • Sammanfattning
 10. Planering — att färdigställa förändringsplanen
  • Projektplaner
  • Planeringskrockar
  • Lita på planen — det iterativa arbetssättet
  • Sammanfattning
 11. Implementering
  • Gör ont, gör rätt
  • Uppföljning
  • Ta konsekvenserna av lärdomarna
  • Avsluta eller fortsätta?
  • Fira framgångarna (och misslyckanden)
  • Etablera förändringen som det nya nuläget
  • Sammanfattning
 12. När förändringen kör i diket
  • Framgångsfaktorer vid förändring
  • Sammanfattning
 • Till sist
 • Verktygslådan
  • 30-stegsmodellen
  • Förändringsmatrisen
  • Intressentanalysen
  • Motivationsplanen
  • Kompetensplanen
  • Kompetensplaneringskalendern
  • Kommunikationsplanen
  • Ganttschemat
  • Förändringsplanen
  • Pluppbilden