Spanarna på Future Street

Let's not be too careful out there!

Niklas Lundblad

Publisher: IPF, 1996, 185 pages

ISBN: ISSN1103-8888

Keywords: Business Development, Creativity

Last modified: June 16, 2019, 11:48 a.m.

En duktig spanare är en person som har alla sina sinnen vakna. Det är en person som kan identifiera och tolka små, och ofta ganska luddiga, signaler

Precis som var fallet i mitten av 1800-taket befinner vi oss idag mitt i en samhällsskarv — en övergång mellan två helt olika samhällstyper. Omvärlden är inte längre vad den brukade vara. Från att ha framstått som relativt stabil och överblickbar tycks omvärlden bli alltmer föränderlig och framtiden allt mer osäker. Mot den bakgrunden framstår spaning allt tydligare som ett överlevnadskriterium.

 • Vi måste bli bättre på att läsa förändringssignaler i omvärlden.
 • Vi måste lära oss att tolka dem utifrån den egna verksamheten.
 • Vi måste bli bättre på att förutse framtida förlopp.
 • Vi måste alla bli spanare på Future Street!

Denna rapport handlar om spaning. Den handlar också om kreativitet. Tillsammans med spaning är kreativitet den egentliga källan till allt nytänkande och entreprenörskap.

 • Del 1
   1. Inledning
   1. Syfte, metod och källurval
   1. Den föränderliga omvärlden
    1. Samhällsskarven
     1. Från industri till information
     2. Från jordbruk till industri
     3. Entreprenören — den kreativa nytänkaren
     4. Uppfinnarna — samhällsskarvnes hjältar
     5. Sammanfattning — en historisk jämförelse
    2. Trender och tendenser i det nya samhället
     1. Trendenser
  • Del 2
   1. Spanaren — vem är det?
   1. Olika metoder för att spana
    1. Lille Prinsen och Sherlock Holmes — två olika spanare
    1. Militär spaning
     1. Definition
     2. Historik
     3. Underrättelseverksamhetens syfte
     4. Hur spanar man?
     5. Underrättelseverksamhetem i Sverige
     6. Internationell underrättelsesamverkan
    2. Framtidsspaning
     1. Forskningen om framtiden
     2. Någon nytta?
     3. Framtidsstudier då — en historisk tillbakablick
     4. Den moderna framtidsforskningens framväxt
     5. Huvuddrag i modern framtidsforskning
     6. Metoder för framtidsforskning
    3. Business Intelligence, BI
    4. Författarspaning
    5. Internet — det nya spaningslandskapet
   2. Spaningens beståndsdelar
    1. Utan spaning — ingen aning!
    2. Spaningsprocessen
     1. Operativ spaning
     2. Bakåtspaning
   3. Det visionära ledarskapet
    1. Visionens strategiska dimension
    2. Visionens stigfinnande dimension
  • Del 3
   1. En kunskapsteoretisk tillbakablick
    1. Upplysningen — "The Age of Reason"
    2. Romantiken
    3. Människans avhumanisering
   2. Kreativitet
    1. Definitioner
    2. Den kreativa processen
    3. Detektivromanen
    4. Deckarens problemlösning
    5. Den kreativa personen
    6. Är alla människor kreativa?
    7. Kreativitet som en resurs
    8. Hinder för kreativitet
    9. Kraften i det undermedvetna
    10. Den förutsättningslösa betraktelsesättet
  • Del 4
   1. Spaningsmodellen
    1. Spanaren, spaningsobjektet och spaningsmetoden
   2. Implementering och handling
  1. Slutord
  2. Litteraturförteckning

Reviews

Spanarna på Future Street

Reviewed by Roland Buresund

Excrement * (1 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1 p.m.

Trash

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required