Studieguide till Marketing Management

International Edition, Ninth Edition

Stig G. Johansson, Carl Norrbom

Publisher: Natur och Kultur, 1997, 168 pages

ISBN: 91-27-06303-8

Last modified: May 21, 2007, 2:32 a.m.

Detta är den efterläntade nya upplagan av Studieguiden till den nionde upplagan (1997) av Philip Kotlers bok Marketing Management: Analysis, planning, implementation and control.

Kotlers bok är tjock och ibland svår att överblicka. Som hjälpmedel vid inlärningen har därför denna studieguide utarbetats.

Författarna som har mångårig erfarenhet av högskoleutbildning i företagsekonomi — inte minst i marknadsföring — rekommenderar att man använder studieguiden så här:

"Läs igenom ett kapitel i studieguiden, läsmotsvarande kapitel i Kotlers bok och gör kompletterande noteringar i guiden. Texten i studieguiden är kortfattad just för att man ska göra egna noteringar. Då blir guiden värdefull, både vid inlärningen och vid tentamensspurten. Men — man måste läsa Kotlers bok också! Annars får man inte det djup i kunskaperna som behövs."

 • Del 1 Att Förstå “Marketing Management”
  • Kapitel 1 Marknadsföringens viktiga roll I organisationens funktionsförmåga
  • Kapitel 2 Kundtillfredställelse genom kvalitet, service och värde
  • Kapitel 3 Strategiska planeringens betydelse för framgång på marknader
 • Del 2 Att Analysera Marknadens Möjligheter
  • Kapitel 4 Marknadsföringens informationssystem, marknadsundersökningar, efterfrågebedömning
  • Kapitel 5 Marknadsföringens omgivning
  • Kapitel 6 Konsumentmarknader och köparbeteende
  • Kapitel 7 Organisationer som marknad och deras köpbeteende
  • Kapitel 8 Branschanalys och konkurrentanalys
  • Kapitel 9 Marknadssegmentering och val av målmarknad
 • Del 3 Att Utveckla Marknadsstrategier
  • Kapitel 10 Differentiering och positionering av erbjudandet
  • Kapitel 11 Utveckling av nya produkter
  • Kapitel 12 Produktlivscykelns strategier
  • Kapitel 13 Marknadsstrategier för marknadsledare, utmanare, efterföljare och nischföretag
  • Kapitel 14 Strategier för globala marknader
 • Del 4 Att Planera Marknadsföringsproram
  • Kapitel 15 Sortiment, varumärken och förpackning
  • Kapitel 16 Tjänsteföretag och stödjande tjänster
  • Kapitel 17 Prisstrategier
  • Kapitel 18 Val och styrning av distributionskanaler
  • Kapitel 19 Detaljhandel, partihandel, fysisk distribution
  • Kapitel 20 Integrerad marknadskommunikation
  • Kapitel 21 Reklam, Sales Promotion, PR
  • Kapitel 22 Försäljarna
  • Kapitel 23 Direktmarknadsföring och Online-marknadsföring
 • Del 5 Att Styra Marknadsföringsarbetet
  • Kapitel 24 Organisera, genomföra, utvärdera marknadsaktiviteterna
  • Appendix 1 Teorin över effektiv fördelning av marknadsföringsresurserna

Reviews

Studieguide till Marketing Management

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:23 a.m.

The title gives it away…

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required