Uppsala Publishing House

Updated at: Dec. 9, 2007, 1:27 p.m.

Sometimes refered to as "Konsultförlaget".

Uppsala Publishing House is a market-leading publisher in the areas of leadership, project management, marketing, personal development, organisation development and management. They also publish other books, with an academic character, preferably with a connection to Uppsala, Sweden.


Related Books

Bli din egen coach!: En handbok i livs- och karriärplanering för att hitta rätt jobb

Praktiskt strategiarbete: en handledning för chefer, konsulter och verksamhetsutvecklare

Wenell om Projekt 3rd Ed.