OBM i praktiken

Förändra beteenden och nå resultat i organisationer

Rolf Olofsson, Kenneth Nilsson

Publisher: Natur och Kultur, 2015, 287 pages

ISBN: 978-91-27-13937-4

Keywords: Organizational Development

Last modified: Jan. 16, 2017, 10:14 a.m.

Hur får man med sig medarbetare i förändringsarbete?

Hur hittar man nyckelbeteenden som ger goda resultat?

Hur kan feedback öka prestationer och minska stress?

OBM (Organizational Behavior Management) bygger på psykologisk forskning om vad som verkligen påverkar människors beteenden. OBM ger dig kraftfulla verktyg för att bland annat:

 • Motivera medarbetare
 • Öka effektiviteten
 • Förbättra arbetsklimatet
 • Utveckla en organisations värdegrund
 • Förbättra kundbemötandet
 • Förbättra samarbetet mellan kollegor
 • Utveckla chefer och ledningsgrupper
 • Skapa en säker arbetsplats
Efter en genomgång av teorin bakom OBM åskådliggörs det systematiska arbetssättet genom exempel från en mängd olika uppdrag. Du får lära dig hur förändringsarbete går till i praktiken och kan ta del av författarnas initierade tips och erfarenheter.

OBM i praktiken är skriven för alla som arbetar med verksamhetsutveckling och ledarskap, samt för studerande inom psykologi, ledarskap och prganisation. Detta är den fristående fortsättningen på Beteendeanalys i organisationer.

  • Inledning
   • Förändringsarbete
   • Bokens upplägg
 • Del 1: Rätt förutsättningar för verksamhetsutveckling
  1. Ett konsultativt förhållningssätt
   • Att få ett uppdrag
   • Möte kring uppdrag
   • Uppgifter och beteenden i början
   • Att identifiera uppdragsgivare
   • Uppdragets syfte och omfattning
   • Konsultens roll
   • Uppdragskontrakt
   • Resurser och omfattning
   • Ska jag som konsult ta uppdraget?
   • Under uppdraget
    • Rapportering
    • Kommunikation med olika intressenter
    • Ansvarsförskjutning under arbets gång
   • Att läsa av och hantera känslor
    • Aktivt lyssnade
    • Att ge feedback
    • Uppföljning/utvärdering
   • Att bedöma och utveckla den egna kompetensen
  2. Beteendeanalys — grunden för OBM
   • Behovet av strategier och processer
   • Vad påverkar beteenden?
   • Hur beskrivs beteenden på ett meningsfullt sätt?
    • Aktiva handlingar
    • Precisa beskrivningar
    • Beteendebeskrivningar och mätningar
    • Målbeteenden och nyckelbeteenden
   • Konsekvenser
    • Förstärkare ökar och försvagare minskar beteende
    • Erfarenheter påverkar känslor och tankar
    • Olika typer av konsekvenser
    • Konsekvensernas styrka
    • Flera konsekvenser påverkar samtidigt
    • Kontinuerliga eller intermittenta scheman
    • Erfarenhetsstyrda eller regelstyrda begteenden
   • Aktiverare
    • Motiverande omständigheter
    • Situationens betydelse för aktiveraren
  3. Förändringsprocess i fyra steg
   • De fyra stegen
    • Steg 1: Tydlig Riktning
    • Steg 2: Rätt förutsättningar
    • Steg 3: Genomförande
    • Steg 4: Hållbarhet över tid
  4. Ledarskap och ledningsgrupper
   • Ledarskapsutveckling
    • Steg 1: Tydlig Riktning
    • Steg 2: Rätt förutsättningar
    • Steg 3: Genomförande
    • Steg 4: Hållbarhet över tid
   • Utveckling av ledningsgrupper
    • Steg 1: Tydlig Riktning
    • Steg 2: Rätt förutsättningar
    • Steg 3: Genomförande
    • Steg 4: Hållbarhet över tid
 • Del 2: Praktiska exempel på OBM
  • En systematisk förändringsprocess i fyra steg
   • Steg 1: Tydlig Riktning
   • Steg 2: Rätt förutsättningar
   • Steg 3: Genomförande
   • Steg 4: Hållbarhet över tid
  1. Utveckla effektivitet i organisationer
   • Riktlinjer för att öka effektivitet
   • Utveckla effektivitet — praktiska exempel
   • Uppdrag 1: Utveckla effektivitet i en serviceverkstad
    • Steg 1: Tydlig Riktning
    • Steg 2: Rätt förutsättningar
    • Steg 3: Genomförande
    • Steg 4: Hållbarhet över tid
   • Uppdrag 2: Utveckla effektivitet i ett tvätteri
    • Steg 1: Tydlig Riktning
    • Steg 2: Rätt förutsättningar
    • Steg 3: Genomförande
    • Steg 4: Hållbarhet över tid
   • Uppdrag 3: Utveckla effektivitet på en handläggande enhet
    • Steg 1: Tydlig Riktning
    • Steg 2: Rätt förutsättningar
    • Steg 3: Genomförande
    • Steg 4: Hållbarhet över tid
  2. Utveckla kundbemötande
   • Riktlinjer för att uteckla kundbemötande
   • Uppdrag 4: Utveckla kundbemötande i en affärskedja
    • Steg 1: Tydlig Riktning
    • Steg 2: Rätt förutsättningar
    • Steg 3: Genomförande
    • Steg 4: Hållbarhet över tid
   • Uppdrag 5: Utveckla kundbemötande inom detaljhandeln
    • Steg 1: Tydlig Riktning
    • Steg 2: Rätt förutsättningar
    • Steg 3: Genomförande
    • Steg 4: Hållbarhet över tid
  3. Förändra arbetssätt
   • Riktlinjer vid utveckling av nya arbetssätt
   • Uppdrag 6: Förändra arbetssätt på ett sjukhus
    • Steg 1: Tydlig Riktning
    • Steg 2: Rätt förutsättningar
    • Steg 3: Genomförande
    • Steg 4: Hållbarhet över tid
   • Exempel på hur nyckelbeteenden kan ge resultat
   • Samordning av nyckelbeteenden
  4. Utveckla värdegrund
   • Hur värderingar kan vara till nytta
   • Riktlinjer för att utveckla värdegrund
   • Uppdrag 7: Etisk värdegrund i ett byggföretag
    • Steg 1: Tydlig Riktning
    • Steg 2: Rätt förutsättningar
    • Steg 3: Genomförande
    • Steg 4: Hållbarhet över tid
  5. Påverka arbetsklimat
   • Riktlinjer för förändring av arbetsklimat
   • Uppdrag 8: Att förbättra arbetsklimat på en operationsdavdelning
    • Steg 1: Tydlig Riktning
    • Steg 2: Rätt förutsättningar
    • Steg 3: Genomförande
    • Steg 4: Hållbarhet över tid
  6. Skapa en säker och trygg arbetsplats
   • Riktlinjer för utveckling av säkerhet
   • Uppdrag 9: Transportföretag — distributionsförare
    • Steg 1: Tydlig Riktning
    • Steg 2: Rätt förutsättningar
    • Steg 3: Genomförande
    • Steg 4: Hållbarhet över tid
   • Uppdrag 10: Piloters säkra höjdtagningar
    • Steg 1: Tydlig Riktning
    • Steg 2: Rätt förutsättningar
    • Steg 3: Genomförande
    • Steg 4: Hållbarhet över tid

Reviews

OBM i praktiken

Reviewed by Roland Buresund

Mediocre **** (4 out of 10)

Last modified: Jan. 16, 2017, 10:15 a.m.

This is more or less a primer on how to be a consultant, with a slight slant towards OBM.

Unfortunately, it is very shallow and pretty naive, so you wont learn anything of significant value from this book, unless you're very new to the consulting business.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required