Co-opetition

Ett revolutionerande begrepp som innebär en ny definition på konkurrens och samarbete på marknaden

Barry Nalebuff, Adam Brandenburger

Publisher: ISL, 1996, 313 pages

ISBN: 91-7698-061-8

Last modified: May 21, 2007, 2:39 a.m.

Samarbeta med dina konkurrenter!

Även om affärslivets spel ofta jämförs med spel som schack eller poker, finns det en stor skillnad: både schack och poker förutsätter en vinnare och en förlorare, så är dock inte nödvändigtvis fallet i affärer. Vägen till framgång skiljer sig också. I affärer står det var och en fritt att använda spelets regler, spelarna och till och med själva spelet. Kärnan till framggång i affärer ligger i att se till att man spelar rätt spel och att man själv har möjlighet att aktivt utforma spelet.

Co-opetition är den första bok som anpassar spelteorin till VD:s, chefers och entreprenörers behov. Den tillför en ny dimension åt företagandet — ett strategiskt tänkesätt som förenar konkurrens och samarbete.

Författarna Barry Nalebuff och Adam Brandenburger, professorer vid Yale och Harvard har utvecklat en praktisk metod, bestående av fem olika element, för att använda spelteorin i affärssammanhang. I boken blandas teori med berättelser om verkliga företag och händelseutvecklingar i affärslivets spel. Efter en inledande del som bl a redogör för begreppet co-opetition, affärsvärldens spel och dess "spelare — det sk värdenätet — samt hur spelteorin är relaterad till affärsvärlden, visar författarna hur man med hjälp av de fem grundläggande elementen systematiskt kan ändra själva spelet.

Co-opetition öppnar ögonen för nya vinst- och utvecklingsmöjligheter i alla affärsrelationer.

 1. Affärsspelet
  1. Krig och fred
  2. Co-opetition
   • Att tänka i termer av kompletterande varor och tjänster
   • Värdenätet
   • Att surfa på nätet
   • Att spela flera roller
   • Vän eller fiende?
  3. Spelteori
   • Värdeökning
   • Regler
   • Uppfinningar
   • Gränser
   • Rationalitet och irrationalitet
   • Ett spels element
 2. Strategi — Hur man ändrar spelet
  1. Spelare
   • Att bli spelare
   • Att införa andra spelare
   • Att ändra spelarlistan
  2. Mervärden
   • Ett monopols mervärde
   • Mervärde i en konkurrenspräglad värld
   • En relations mervärde
   • Imitation
   • Att förändra mervärdet
  3. Regler
   • Kundkontakt
   • Kontrakt med leverantörer
   • Massmarknadsregler
   • Statliga regler
   • Att ändra reglerna
  4. Taktik
   • Att skinga dimman
   • Att bevara dimman
   • Att röra upp dimma
   • Kan spelelementen ge hela strategin?
  5. Omfattning
   • Kopplingar mellan spel
   • Kopplingar via mervärden
   • Kopplingar via regler
   • Kopplingar via taktik
   • Det större spelet
  6. Att vara redo for förändringen av spelet

Reviews

Co-opetition

Reviewed by Roland Buresund

Very Good ******** (8 out of 10)

Last modified: April 20, 2019, 8:27 p.m.

Increadibly interesting concept, which unfortunately is impossible to utilise in reality, as it assumes that the counter-parties are rational beings, which in my experience is never true.

Comments

Roland Buresund 1 year, 3 months ago

Trial and terror for comments.

Link | Reply
Currently unrated

New Comment

required

required (not published)

optional

required